ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНАОдбележување на 16 Октомври – Денот на здравата храна, со учениците од 2б одделение.Одбележување на 16 Октомври – Денот на здравата храна, со учениците од 2б одделение .