Zakon za osnovnoto obrazovanie - nov
Zakon za nastavnicite i str