План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 година (mon.gov.mk)

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година (mon.gov.mk)