GodisenPlan Aco
GodisenPlan Aco Shopov
GodisenPlan Aco Shopov

Тендерска документација - Обезбедување исхрана за ученици
Тендерска докумантација - Изградба на кошаркарско игралиште
Тендерска докумантација - Ацо Шопов

GodisenPlan za javni nabavki