Претседател на Совет на родители: Гордана Николовска Стојчевска

Одд. функција име и презиме
претседател Ирена Костовска
претседател Елена Сурловска
претседател Зорица Бојковска
претседател Александра Стошиќ
претседател Марија Тенева Тимотиевиќ
претседател Снежана Стајкова
претседател Игор Милевски
претседател Илија Јорданоски
претседател Сања Антовска
претседател Елена Ангеловиќ
претседател Гордана Младеновиќ Кметовиќ
претседател Ивана Танушев
претседател Дамјан Цингарски
претседател Јана Атанасовска
претседател Гоце Дамјаноски
претседател Тања Цветков
претседател Наташа Ристеска Тодоровска
претседател Александра Пуловска Јакимовска
претседател Анета Јовановска Бојчевска
претседател Даниела Маргаритова
претседател Александар Величковски
претседател Ивана Ѓорѓиевска
претседател Наташа Денчевска
претседател Зоран Андоновски
претседател Гордана Николовска Стојчевска
претседател Роберт Диковски
претседател Наталија Кирковска
претседател Александар Гиговски
претседател Маја Димовска
претседател Елена Виларова
претседател Дејан Спасков
претседател Корнелија Утевска Глигоровска
претседател Александра Балевска Димитровска
претседател Ивана Зенговска