ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Оглас За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2024/2025 година.