ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Водени од мотото на нашето училиште ООУ ,,Ацо Шопов”,учениците од 1 б одделение насликаа ликовни творби.

Денес водени од мотото на нашето училиште О О У ,,Ацо Шопов” -,, Бидете упорни и секоја цел кон подобро утре ќе ви стане навика”, учениците од Iб одделение насликаа ликовни творби по повод патрониот празник на училиштето.