ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

 Во рамките на МИО активности се одржа првата работилница од далечина .

Физичарите од ООУ,,Ацо Шопов “и ООУ ,,Либан Каба”.

27.11.2020 година