ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИОТ ИЗБОР НА ЗАНИМАЊЕ-ученици