ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Училишниот психолог Попоска Марица на 28.02.2020 година беше дел од работната средба на психолози на град Скопје на тема„ Механизми на насилство-агресија на дело“

Училишниот психолог Попоска Марица на 28.02.2020 година беше дел од работната средба на психолози на град Скопје на тема„ Механизми на насилство-агресија на дело“ каде со примери од секојдневието во училишниот живот изнаоѓаа начини за спречување на агресијата која допринесува за појава на насилство.Ние продолжуваме со проектот за спречување на агресијата и насилството во училиштата.