ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Учество на нашите ученици од ООУ,, Ацо Шопов ” во емисијата: ,,Ја сакам Македонија “на Сител телевизија за освоено прво место.

3.4.2021 година Учество на нашите ученици од ООУ,, Ацо Шопов ” во емисијата: ,,Ја сакам Македонија “на Сител телевизија за освоено прво место во натпреварот организиран од Британскиот совет.