ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Учениците од 2в одд. со нивните родители и наставничката Олгица Џоровска изработија мартинки.

1.03.2021 година
Учениците од 2в одд. со нивните родители и наставничката Олгица Џоровска изработија мартинки, а денес истите беа подарени на родителите и вработените во ООУ”Ацо Шопов”.
ЧУВАЈТЕ  ГО ЗДРАВЈЕТО!