ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

,,Светскиот ден на водата ” 22-ри Март

Одбележување на,,Светскиот ден на водата ” 22-ри Март со активно учество на нашите ученици кои преку сликање,пораки,презентации и истражување ни покажаа дека водите се од непроценливо значење за сите нас и дека треба да се грижиме за нив.Одговорни наставници: Маја Чубриновска и Виолета Тодоровска.