ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

СВЕЧЕНА ПРИРЕДБА ПО ПОВОД 35 ГОДИНИ НА ООУ,, АЦО ШОПОВ,, СКОПЈЕ