ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Стручно предавање од одделенскиот наставник Наташа Стојановска на тема: ,,Групна наставна форма,,

На 14.02.2020 во нашето училиште се одржа стручно предавање од одделенскиот наставник Наташа Стојановска на тема:
,,Групна наставна форма,,
Предавањето е со цел за збогатување,усовршување и надополнување на наставните форми на работа во наставата.