ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Спроведување на младинска акција во локалната средина

Во ООУ ,,Ацо Шопов,,во општина Бутел се одржа првата средба од серија настани за спроведување на младинска акција во локалната средина. Ова е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, подржан од МЦГО во соработка со Општина Бутел. До реализирањето на акцијата предвидени се четири фази, а првата се реализира денес на 04.10.2019 во ООУ,,Ацо Шопов,,Имено на средбата со учениците се водеше дискусија за нивните потреби и недостатоци во јавниот живот и предлог акции за подобрување на секојдневието во Општина Бутел. Присуствуваа ученици од ОУ „Лиман Каба“;ОУ „Панајот Гиновски“; и ученици од ОУ „Ацо Шопов“.