ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕКИН ШТРАЈК

Почитувани,

По одлуката на советот на СОНК, штрајкот е ставен во мирување.

Наставата (воспитно-образовниот процес) ќе продолжи на 29.04.2022.

Учениците од предметна настава се прва смена, а од одделенска настава се втора смена.

Наставата ќе се одвива според распоредот на часови и распоредот на ѕвонење, согласно распоредот за влегување на учениците во училиштето.

Со почит,

ООУ„ Ацо Шопов“-Скопје