ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Со својата креативност, првачињата од Iг одделение го одбележаа Денот на планетата Земја.

22.04.2021 година

Со својата креативност, првачињата од Iг го одбележаа Денот на планетата Земја.