ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Со среќа првачиња!

28.05.2021 година
Со среќа првачиња!
Ги отворивме вратите за вас!