ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Се реализираа предвидените МИО АКТИВНОСТИ ,на вториот час по физичко здравствено образование.

27.11.2020 година

Се реализираа предвидените МИО АКТИВНОСТИ  ,на вториот час по физичко здравствено образование.