ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Регионални натпревари во ФУТБАЛ

На ден10.12.2019 се одржаа регионални натпревари во ФУТСАЛ во ООУ”Васил Главинов”Насето училиште ООУ”А.Шопов”го освои првото место и тоа:
ООУ”А.Шопов”-“ООУ”Х.Приштина” 4:2 иООУ
“А.Шопов”- ООУ”26Јули 3:2
Учениците прикажаа борбена и фер-плеј игра и на крајот победија
Ментор-Сунчица Стојковска