ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Распоред и план за изведување на воспитно образовниот процес со физичко присуство и од далечина