ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Работилница за јакнење на соработката меѓу општините, училиштата и локалната бизнис заедница

 Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) којшто се спроведува од страна на Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), одржа работилница за јакнење на соработката меѓу општините, училиштата и локалната бизнис заедница за поддршка на младински иницијативи, која се одржи 21-22 март, 2019 во Хотел Континентал, Скопје.
Целта на работилницата беше да се споделат добрите искуства од заедничката соработка меѓу општините и училиштата и заеднички да се разгледаат можностите за продлабочување на соработката, вклучувајќи ја и локалната бизнис заедница за поддршка на младинските иницијативи на локално ниво.