ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

работилница на тема “Подобрување на успехот на учениците” во соработка со невладина организација- Центар за социјални иницијативи “Надеж”

На 22.03.2019 год. во ООУ”Ацо Шопов” беше одржана работилница на тема “Подобрување на успехот на учениците” во соработка со невладина организација- Центар за социјални иницијативи “Надеж”-Скопје. На работилницата присуствуваа ученици од ромска националност од прво до деветто одделение. Работилницата беше во организација на училишниот тим “Постигања на учениците” Одговорен наставник Ивона Бојчева.