ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Професорот по одделенска настава Валентина Јоцевска одржа отворен час за повторување на расказ “Препирка”

Денес 25.02.2020 година професорот по одделенска настава Валентина Јоцевска одржа отворен час за повторување на расказ “Препирка” по македонски јазик со употреба на наставни техники и примена на ИКТ пред колегите од активот на одделенска настава за реализација на програмата за професионално усовршување.