ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Посета на Музејот на македонската борба

На ден 29.3.2019 година 26 ученици заедно со наставниците Дарко Костенцов и Звонко Николовски го посетија Музејот на македонската борба каде се запознаа и ги проширија своите знаења за најзначајните појави и процеси во поновата историја на Македонија. Самиот музеј се состои од тринаесет хронолошки подредени одделенија, и секое од нив ја претставува историјата на македонскиот народ од повеќе периоди.