ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

План и протокол за постапување на ООУ„Ацо Шопов“ за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/2022 година