ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Освоени први и втори места на општинскиот натпревар по англиски јазик.

8.04.2021 година

Учениците Максим Наумовски,Катерина Димовска,Ива Аврамовска,Горазд Пејковски,Надица Димитровска,Кристина Шатрова,Теона Цветковска,Јана Анѓеловска,Лина Несторовска,Мила Ивановиќ освоија први и втори места на општинскиот натпревар по англиски јазик.Им посакувам успех во понатамошните натпревари во регионот и државата.