ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Од одржаниот општински натпревар по англиски јазик ЕЛТАМ на 23 март 2019 година освоени се следните места: 
,
Ива Аврамовска VI одд. – прво место,
 Катерина Димовска – VII одд. – прво место,
 Магдалена Златановска VII одд. – трето место, ментор Валентина Зотевска,
Михаела Спасевска VIII одд. – прво место,
 Стефан Трајановски VIII одд. – второ место,
 Христина Соломанова IX одд. – прво место, ментор Виолета Тевдовска.
Лина Несторовска V odd – трето место, ментор Христина Гиговска
Бравооо!