ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ООУ,,Ацо Шопов“доби нов изглед и енергетска ефикасна фасада.

30 октомври 2020 година

Работиме  на енергетска ефикасност ,ООУ,,Ацо Шопов “ добива нов изглед и енергетска ефикасна фасада.

.