ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ООУ,, Ацо Шопов”и наставата .Не се потребни зборови.Браво!

5  октомври  2020 година

ООУ,, Ацо Шопов”и  наставата .

Не се потребни зборови.

Браво!