ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележувањето на Детската недела првачињата

На 9.10.2019 по повод одбележувањето на Детската недела првачињата од I б одделение заедно со своите наставнички ја посетија Градската библиотека ,, Браќа Миладиновци” и се запознаа со работата на оваа установа и значењето на книгата.