ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележување на Св. Климен Охридски со учениците од 2б одделение и наставничката Марија Ангелова

Одбележување на Св. Климен Охридски со учениците од 2б одделение и наставничката Марија Ангелова