ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележување на Европска недела на спортот во ООУ”Ацо Шопов”