ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележување на Ден на екологија

Пролетно чистење и разубавување на училишниот двор со учениците од четврто и петто одделение. Засадување на цветот во училиште со прекрасни љубичици – а мотивот е со љубов и детска смеа до хортикултура и градинарството – учесници се учениците од четврто б одделение, одговорна наставничка Светлана Латиновска Пислевска