ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележување на 22 Март Светскиот ден на водата

Одбележување на 22 Март Светскиот ден на водата, со учениците од 2б одд. БЕЗ ВОДА НЕМА ЖИВОТ