ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележување Ден на екологијата и Ден на пролетта со учениците од нашето училиште.