ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Одбележан денот на раѓањето на нашиот патрон Ацо Шопов со литературно читање и предавање за учениците