ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОБУКА TIMSS

На 27 март 2019 година беше организирана обука  со цел ефикасно и ефективно спроведување на тестирање на меѓународната студија TIMSS. Обуката беше организирана и реализирана од страна на Државен испитен центар, а посетена од стручната служба на нашето училиште.