ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Oбразовна програма

Почитувани родители.
Утре понеделник на МТВ од 10:30 до 13 часот ќе се емитува образовна програма за 1,2,3 и 4 одделение.