ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Новогодишен хепенинг во ООУ”Ацо Шопов” организиран од Советот на родители