ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

НЕДЕЛА НА СПОРТОТ

Учениците од ll в и ll а одд. од Ооу Ацо Шопов во одбележување на НЕДЕЛА НА СПОРТОТ со активности од спортски и забавен карактер.
Нашето мото е “НИЕ СМЕ СРЕЌНИ КОГА ЈА ГЛЕДАМЕ НАСМЕВКАТА КАЈ НАШИТЕ УЧЕНИЦИ”
Активноста е во соработка со Национална федерација Спорт за сите,
покровител- Агенција за млади и спорт, поддржувач Факултет за физичко образование спорт и здравје
Истата ја реализираа наставниците по физичко и здравствено образование Jane Karajovanov и Lile Rabrenovik со помош на одделенските наставнички Aleksandra Nedelkovska i Zlatka Andonova