ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов -одбележана од етичка секција.

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов -одбележана   од етичка секција  со  Power Point- презентација  .

Одговорен наставник:Марија Димовска.

 

 

Презентација од етичката секција:

 

   Etika – patronat