ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов-одбележана од рецитаторската секција од прво а и второ а одделение.

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов
Во чест на нашиот патрон и по повод одбележувањето на Денот на нашето училиште беше одржана онлајн активност на рецитаторската секција со ученици од прво а и второ а одделние. Учениците беа запознаени со дејноста на нашиот патрон Ацо Шопов и рецитираа негови стихови.