ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов -одбележана од новинарската секција и Клуб на млади новинари.

Во чест на нашиот патрон Ацо Шопов ,новинарската секција и Клуб на млади новинари го одбележа Денот на нашето училиште  со  Power Point- презентација  .

новинарска секција и клуб на млади новинари

 

одговорни наставници:

Билјана Ристоска-Стомнароска-новинарска секција

Силвана Ѓуровска-Клуб на млади новинари.