ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов -одбележана од англиска секција.

Недела на нашиот патрон Ацо Шопов.
Во чест на нашиот патрон,  англиската секција  го  одбележа  на Денот на нашето училиште со  Power Point- презентација   .
Одговорен наставник:Марина Дионисева.