ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на борба против зависности

Денес 22.11.2019 година се одржа едукација по повод”Недела на борба против зависности”. Одржано предавање од волонтерите на Црвен крст и одговорниот наставник Кате Јефтимоска ,наменето за учениците од 9 одделение.