ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Натпревари во шах на ниво на град Скопје

На ден 04 11 2019 се одржаа натпревари во шах на ниво на град Скопје во кои учествуваа ученици од петто до деветто одделение.Најдобро пласиран беше Кристијан Велковски 8в со освоено четврто место.Ментор Сунчица Стојковска
Учествуваа: Петар Велковски 6б,Димитар Котев 6в,Леонид Димовски 7б, Михаил Велковски 9в, Филип Димитров 9в со менторите Сунчица Стојковска и Лиле Рабреновиќ.