ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

На обука спроведена од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Во периодот од 22 до 24 декември во хотел Фени, Кавадарци, претставници од нашето училиште присуствуваа на обука спроведена од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Целта на обуката беше подобрување на капацитетите на училиштата при аплицирање за Еразмус+ проектите.