ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

На час во Iб одделение со наставничката Марија Ангелова.Браво дечиња!

9 октомври 2020 година

На час во Iб одделение со наставничката Марија Ангелова.Браво дечиња!